27ª Fira Alternativa 2014


27ª Fira Alternativa 2014
Description:
  • City: Valencia
  • Ferias y Congresos
  • Dates:
    • Starts: 06/06/2014
    • Ends: 08/06/2014
Address:

¡Aprenent a construir el temps lliure!

Artesania, música en directe, col-lectius socials, tallers i xerrades, alimentació ecológica i vegetariana, distrbuïdores...

Al llit del Túria entre el Pont de les Flors i el de l'Exposició


Information compiled by:

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events published on this site.

Rate and share