Fogueres Culturals 2016

Fogueres Culturals 2016
Description:
  • Programa de fiestas
  • Dates:
    • Starts: 08/05/2016
    • Ends: 19/06/2016
Address:

FOGUERES CULTURALS
MAIG-JUNY 2016
ALACANT

DIUMENGE 8 DE MAIG
Concert plaça de Sant Blai a les 19.30h
L’Harmonia, Societat Musical

DIVENDRES 13 DE MAIG
Inauguració exposición fotogràfica “70 anys de fogueres especials”
Arxiu Municipal d’Alacant  a les 19.30h

Dansà
Plaça de l’Ajuntament a les 21.00h

DIUMENGE 15 DE MAIG
Concert Antiga cotxera de tramvies a les 19.30h
Societat Musical Ciutat d’Assís

DIUEMENGE 22 DE MAIG
Concert Plaça de la Bola d’Or a les 19.30h
Agrupació Musical SCD Carolines

DIVENDRES 3 DE JUNY
Concert Plaça d’Argel a les 20.30h
Societat Musical l’Amistat de Villafranqueza

DIMARTS 7 DE JUNY
Concert de Fogueres Diari Información. Veredicte del Concurs de Pasdobles de Fogueres. Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) a les 20.00h. Banda Simfònica Municipal.

DIVENDRES 10 DE JUNY
Concert plaça de Sèneca a les 20.00h.
Banda Simfònica Municipal.

DIUMENGE 12 DE JUNY
Concert Centre Comunitari “Illa de Cuba” a les 12.00h. Banda Simfònica Municipal.

DIUMENGE 19 DE JUNY
II Diada muixaranguera de la ciutat d’Alacant Alfons el Savi a les 12.30h.

AJUNTAMENT D’ALACANT
FEDERACIÓ FOGUERES DE SANT JOAN ALACANT
GOBIERNO PROVINCIAL DE ALICANTE

Information compiled by:

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events published on this site.

Rate and share